قتل ها در رستوران "میکونوس" برلین – چگونه دستگاه قضایی آلمان تروریسم دولتی ایران را متوقف کرد

در ١٧ سپتامبر ١٩٩٢، سه سیاستمدار کورد و یکی از همراهان آنها در رستوران „میکونوس“ در برلین به‌ قتل رسیدند. محاکمه‌ای که‌ سه‌ سال و نیم در دادگاه عالی منطقه‌ای برلین جریان داشت، روشن  میکند که‌ چگونه‌ سرویس مخفی ایران توانست تروریسم دولتی را در آلمان اعمال کند، همچنین به فشارهای داخلی و خارجی اشاره میکندکه قوه قضائیه‌ آلمان فدرال هنگام بررسی این جنایت با آن روبرو بوده است.
٢٣ سال  بعد از این اقدام در ١٧ سپتامیر ٢٠١٥  „برونو یوست“، نماینده دادستان در باره این دوره فوق‌العادە و نتیجه‌ و روند „میکونوس“ سخنرانی میکند .

قتل ها در رستوران „میکونوس“ برلین – چگونه دستگاه قضایی آلمان تروریسم دولتی ایران را متوقف کرد – YouTube

در زیرنویس فارسی به‌ اشتباه در دقیقه ٢٨:٣٦ سال ترور دکتور قاسملو و یارانش ٩٨ نوشته شده، که درست آن ٨٩ میباشد